Lovprisning

Fri Evangelisk Forsamling, Ålborg

Snart farer jeg mod sky, over land, over by

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen