Lovprisning

Fri Evangelisk Forsamling, Ålborg

Jeg vil elske det urgamle kors
Kom til Golgata du trætte sjæl
Snart farer jeg mod sky, over land, over by

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen