FAQ

Legemlig øvelse, forbyder Paulus?

Spørgsmål:

Hej, Paulus siger i 1tim4.8 at legemlig øvelse er nyttigt til lidet, hvad betyder det? er motion forbudt?

Svar:

1 Timoteus 4:8
Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alle Ting, idet den har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det, som kommer.

Nogle mener at dette vers syntes at antyde, at legemlig øvelse er forbudt, men det tror jeg bare ikke. Jeg mener her at Paulus gør en sammenligning, og ikke et forbud. Det kan umuligt være et forbud, for vi ved at legeme og ånd hænger sammen. Svagt legeme påvirker ens liv med Gud. Tingene hænger simpelthen sammen. At Guds kraft udfoldes i mangtesløshed mener jeg ikke har med legemlig magtesløshed, men rent indre styrke menneskeligt set.

Hvis man er stærk åndeligt set, kan man helt sikkert presse sig selv legemligt, men det påvirker jo legemet i den grad at det presses eller øves, og giver efterfølgende tilbage til ens sjæl og ånd.

Jeg mener at vor ånd og legeme hænger sammen. Stærk legeme, giver anledning til at virke mere frit og udfolde sig, netop fordi legemet støtter op omkring vor bønsliv.

Prøv at sidde inde i flere måneder og se hvad det gør ved dit bøns og bibelliv, jeg er sikker på at det går ned af bakke, men sprudler legemet i styrke, vil ånden også mere frit udfolde sig i bøns og bibelliv.

Paulus siger også et sted, at alt er os tilladt, men ikke alt er gavnligt (1 Korinterne 6:12), det vil sige vi har frihed under ansvar, bare det ikke skiller os fra Gud eller vi er bundet af det.

Vi skal ære Gud i vort legeme, dvs, vi skal passe godt på os selv.

Dette svar er ikke svaret til perfektion, da der er flere elementer til et godt bøns og bibelliv, men jeg har svaret så godt jeg kunne.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen