Artikler

Velsignelse

001 Ræsonnement over velsignelse, Ole Madsen

5 Mosebog 28.1-2
Men dersom du adlyder Herren din Guds Røst og handler efter alle hans Bud, som jeg i Dag pålægger dig, så vil Herren din Gud sætte dig højt over alle Folk på Jorden; 2 og alle disse Velsignelser vil komme over dig og nå dig, dersom du adlyder Herren din Guds Røst:

Ikke at adlyde kan være årsagen til velsignelsen mangler, men der kan også være andre årsager; men listen af elementer som udtrykker Guds vilje til at gøre godt i vores liv, vil jeg følge som en rettesnor for denne artikel.

Der kan være mange årsager til at vores liv er vind og skæv, det behøver ikke nødvendigvis at være synd eller ulydighed, det kan være en prøvelse, som Paulus, han var prøvet i at have meget og lidt, han kom ud i alle hånde prøvelser og ydmygelser, både ateister og vantro blandt kirkens egne folk.

Så man kan ikke altid sige at det er ensbetydende med at man ikke lever det velsignede liv, at man ikke er i Guds vilje, det ser vi jo af Pauli liv, men så var han velsignet på så mange andre måder.

Vi har også Moses som blev rippet for alt, her var da en mand der var ledt af Gud, dog ikke i hans slåen en ægypter ihjel, men Gud brugte det at han var tvunget til at flygte til at klæde ham af og gøre ham brugbar for Hans sag.

Vi har Jakob som måtte flygte fra Esau, ikke ligefrem med velsignelse, han mistede jo alt men det endte jo godt.

Vi har David, som måtte udholde forfølgelse fra Saul, ikke ligefrem velsignelse, men han endte dog hvor Gud ville have ham.

Tænk også på Job, en utrolig person, og dog blev han rippet for alt, men endte med alt igen. Vi får ikke her årsagen at kende til hvorfor han måtte så meget lidelse igennem.

Det kan være at du selv tænker om dig selv, at meget er vind og skævt, du er småfed, har tendens til forkert mad og drikke, måske har du slet ikke styr på dit liv, måske er du lidt ensom, syg, forladt, misforstået, mangler både det ene og det andet, mistede år, ja listen er lang.

Nogle årsager kan være at Gud prøver at lære dig noget, noget kan være dårlige beslutninger, nogle ting kan være din egen skyld, andre årsager andres dårlige beslutninger om at spænde ben, ja, synd, ulydighed, men uanset set hvad, er Guds vilje at finde i bibelen som indikere det modsatte af hvad vores liv syntes at være, ja, så søg Gud for hvordan tingene kan ændre sig til det Han ønsker det.

Stå med skriften, prøv evt at studere 5mos28 og tænk efter, og bed Gud tage ejerskab af din situatiion uanset hvordan og hvorfor det er som det er.

Gud ved jo det hele, og anklager og bebrejder ikke, men ønsker at lede dig videre i dit liv, og gøre det der var halt, til helt, til lægt.

Gud ønsker du skal træde lige skridt.

Så bed Gud om at tage ejerskab, ja, bed indtil det der før var skævt, er lige.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen