Artikler

Vækkelse

Åben dine øjne Danmark
af Ole Madsen

Åb 3.1-8
Og skriv til Menighedens Engel i Filadelfia: Dette siger den hellige, den sanddru, han, som har Davids Nøgle, han, som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op: Jeg kender dine Gerninger. Se, jeg bar givet dig, at der foran dig er en åbnet Dør, som ingen kan lukke; thi du har kun liden Kraft, og dog har du bevaret mit Ord og ikke fornægtet mit Navn.

Bibelens vidnesbyrd om vor tids menighed er ikke prængende, storladende, eller noget yndigt syn, ja disse ord til Filadelfia menigheden som profetisk er et billede på vor tids menighed, den er jo ikke stærk, og oven i det, så taler Paulus om at der skal komme et stort frafald før Jesus kommer igen.

Men hvor er frafaldet? Det er alle de andre, ikke os da.

Men der er noget i teksten jeg gerne vil bringe frem, nemlig, at Jesus har sat vor tids menighed foran en åben dør, altså vi behøver ikke finde os i tingenes tilstand, vi behøver ikke at ligge under for omstændighederne, eller magterne og myndighederne i himmelrummet.

Åben dine øjne Danmark, åben dine øre, og se hvad teksten siger.

Jesus har stillet dig foran en åben dør, men problemet er bare, hører du Åndens røst?

Hvert brev i åbenbaringsbogen slutter med "den der har ører, høre hvad Ånden siger til menighederne.

Lad os bede Gud give os øre, så vi kan komme ud af det greb som syntes at holde os tilbage for fremgang og vækkelse.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen