Artikler

Vækkelse

Vor tids menighed og endetidsvækkelsen
af Ole Madsen

Åb 3.8
8 Jeg kender dine Gerninger. Se, jeg bar givet dig, at der foran dig er en åbnet Dør, som ingen kan lukke; thi du har kun liden Kraft, og dog har du bevaret mit Ord og ikke fornægtet mit Navn.

Så mange profetere at der skal komme vækkelse før Jesus kommer igen, at kirken skal være herlig og fuld af styrke og kraft, men jeg syntes ikke det er det vidnesbyrd bibelen giver om kirken i vores tid, men den kirke der er i trængselstiden, den kirke i trængslen.

Filadelfia er et billede på vores tids menighed, den levende. Men kendetegnet på den er, at den ikke er særlig stærk, ikke særlig herlig som den første menighed.

Men Jesus taler også til denne menighed og siger, at det behøver ikke at være sådan, Han har åbnet en dør ingen kan lukke, dvs muligheden for liv og kraft er der, men spørgsmålet er bare, går kirken ind i af denne dør? Jeg vil sige, at nogle gør, nogle hører Åndens røst om at komme til Jesus.

Men jeg tror desværre de fleste ikke hører denne Guds røst der siger "kom".

Lukas 18:8
Jeg siger eder, han skal skaffe dem Ret i Hast. Men mon Menneskesønnen, når han kommer, vil finde Troen på Jorden?"

Jesus siger her det samme som Han siger i Åbenbaringsbogen, en kirke der ikke er særlig stærk, det er ikke den frelsende tro Han her taler om, men den bønnehørende tro.

Altså ikke en stærk og herlig kirke.

Jesus siger det også i Matthæus.

Matt 25.1-2
Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde. Men fem af dem vare Dårer, og fem kloge.

Det der kendetegner de ti jomfruer var, at de alle sov, men de fem havde olie på lampen, men de andre ikke.

Dette siger mig også, det der fremgår i åbenbaringsbogen, at Filadelfia og Laodikea går side om side, indtil Filadelfia bliver hevet bort af Gud.

Men de sover, også en genlyd af Åbenbaringsbogen kap 3 om Filadelfia.

Alle disse vidnesbyrd bærer ikke præg af at skulle vente vækkelse før Jesus kommer igen, de bærer ikke præg af at skulle erobre verden før Jesus kommer igen.

Nej, men til gengæld bærer Åbenbaringsbogen præg af, at der skal ske en verdens vækkelse, som vil indhøste uanede flokke af mennesker, men disse vil betale prisen i mange tilfælde tror jeg.

Åb 7.14-15
13 Og en af de Ældste tog til Orde og sagde til mig: Disse, som ere iførte de lange, hvide Klæder, hvem ere de? og hvorfra ere de komne? 14 Og jeg sagde til ham: Min Herre! du ved det. Og han sagde til mig: Det er dem, som komme ud af den store Trængsel, og de have tvættet deres Klæder og gjort dem hvide i Lammets Blod.

Så den store vækkelse alle venter på kommer først til at ske når menigheden er taget bort. Jeg siger ikke her at kirker ikke kan have vækkelse, jo dem der hører Guds røst som før talt om, men jeg tror ikke på en verdensvækkelse før Jesus henter den levende menighed før trængslen.

Disse ting belyser også at de to menigheders skæbne ikke er den samme, den ene er bestemt til bortrykkelse (læs om Filadelfia Åb 3), men den anden til trængsel.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen