Artikler

Troslydighed

Paulus og troslydighed
af Ole Madsen

Romerne 16:26
men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til TrosLydighed:

Et højaktuelt emne, ja det har det vel været til alle tider. Hvem er det menigheden skal underordne sig, eller gøre som der bliver sagt? Tjenerne eller Jesus? Hvem er menighedens Herre?

Hvad fokus havde Paulus? Ville han være pave og have troslydighed overfor ham selv? eller ville han bestemme over andre?

Jeg køber ikke den med at Paulus brugte sin tjeneste til i ivrighed at få undersotter, nej, han ville ikke binde folk til sig, men til Kristus.

Salmisten siger:

Salme 115:1
Ikke os, o Herre, ikke os, men dit navn, det give du ære for din Miskundheds og Trofastheds Skyld!

Det drejede sig ikke om Paulus, men om Jesus. Hvor mange tjenere i dag drejer det sig ikke om tjenerne, at folk gør som der bliver sagt?

Paulus siger om dette:

1 Kor 1.24
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere på eders Glæde; thi i Troen stå I.

Paulus holder sig under dem han skulle tjene, ja han kendte ordene fra Jesus om at en tjener er de mindste, alles træl. Der er ikke meget plads til ophøjelse for sådan en person.

Paulus taler godt nok om at underordne sig dem i menigheden, men det har aldrig betydet at sætte sig til herre over andre, men som Paulus, at pege hen på Jesus og sige, adlyd Ham.

Det er tilforladeligt at tro at ordene: Jamen Jesus er bag vores tjeneste, så det er ok at gøre som vi siger. Men som jeg ser det, og har lagt mærke til, så er der ret så meget kødelige gerninger i menigheden, skulle vi så have tillid til det i alle forhold og gøre alt hvad der bliver sagt uden at stille spørgsmål?

Job 4.18
End ikke sine Tjenere tror han, hos sine Engle finder han Fejl,

Hvis Gud ikke sætter for meget lid til sine tjenere, hvordan kan vi så tro at alt hvad de gør er fra Gud? Paulus siger prøv alt, hold på det gode.

Tjenerne skal heller ikke sætte sig på Jesu trone, og tro at de kan skubbe Ham af Hans trone og bestemme over menighedens medlemmer, nej, men de kan pege hend på Jesus og sige, adlyd Ham, følg Ham.

Dette er vel tjenernes nobleste opgave, at prædike troslydighed til menighedens medlemmer.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen