Artikler

Profetisk tjeneste

Har Moses særstatus i bibelen?
Af Ole Madsen

5Mos 34.10
Men i Israel opstod der ikke mere en Profet som Moses, hvem Herren omgikkes Ansigt til Ansigt,

Hos 12.14
Ved en Profet førte Herren Israel op fra Ægypten, og det vogtedes ved en Profet.

I GT taler skriften om Moses som en profet, og der er da også et enkelt sted i NT som gengiver Moses som en profet.....

Apgj 3.22
Moses sagde: "En Profet skal Herren eders Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale til eder.

...men ellers syntes NT at adskille Moses fra profeterne, ikke for at sige han ikke er det, men for måske nærmest at sige at han har særstatus.

Lukas 16:29 Moses og Profeterne

Lukas 16:31 Moses og Profeterne

Lukas 24:27 Moses og fra alle Profeterne

Johannes 1:45 Moses i Loven og ligeså Profeterne

Apostelenes gerninger 26:22 Profeterne og Moses

Men også GT syntes at give Moses særstatus, som om der bare ikke var nogen som ham siden.

5Mos4.33
Har noget Folk hørt Guds Røst ud fra Ilden, således som du hørte det, og levet?

5Mos 34.10
Men i Israel opstod der ikke mere en Profet som Moses, hvem Herren omgikkes Ansigt til Ansigt,

Spørgsmålet der efterlades os er måske dette, hvad skal vi bruge det til, at Moses havde den høje status?

Jeg kan kun tænke på een ting, "efterfølgelse", eller som Paulus siger i 1 Kor 11.1, "Vorder mine Efterfølgere, ligesom også jeg er Kristi!", men især dem Gud kalder til at være ledere.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen