Artikler

Profetisk tjeneste

Her er vejen i skal gå
Af Ole Madsen

Jeremias 6:16
Så siger Herren: Stå ved Vejene og se efter, spørg efter de gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gå på den; så finder I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: "Det vil vi ikke."

Profetens higen og liv må gå ud på dette, at få kirken tilbage til de gamle stier, at pege hen på korset, korsvejen, livet med Jesus, og forkynde: Her er vejen i skal gå.

Men profetens opgave er også at bede dette budskab igennem, stå fast i bøn indtil svaret kommer, indtil Gud bryder igennem og gør tjenerne istand til at være de vidner om livet med Gud, som Gud ønsker at de skal være.

Der er ofte stille tider for profeten, men disse tider er tider til at bede Gud skærpe deres øre, skærpe deres budskab om at få kirken tilbage til korsvejen og kende den tid de lever i.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen