Artikler

Nåden

Vil du fuldføre i kødet, hvad Gud startede i Ånden?, Ole Madsen

Galaterne 3:3
Ere I så uforstandige? ville I, som begyndte i Ånd, nu ende i Kød?

Det kirken har brug for er at lederne i kirken udlevere sig selv og siger, vi er præcis som alle jer andre, vi har samme problemer som jer, men den gode nyhed er at Gud har åbenbaret sig for umyndige, ja vi er umyndige, og vi vedbliver med at være umyndige, men det gode ved det er at Gud bliver ved med at åbenbare sig for umyndige

Det tragiske med mange kristne er at de bliver voksne og derfor myndige, paulus siger noget om at starte i Ånden og fuldføre i kødet, men han sagde det som en reprimande ikke som et foreslag

Jesus siger vi skal blive som børn, ellers kommer vi ingenlunde ind i himmeriget.

Slut med lappeløsninger, hvor vi tror vi skal hjælpe Gud, slut med forsøg på selv at få tingene til at fungere.

Slut med at gøre noget selv, men blot række vore hænder op i vejret og råbe: "Abba Fader, jeg kan ikke selv, hjælp."

Der står at den gode gerning han har startet vil han selv fuldføre, der står at Jesus er troens banebryder og fuldender, så lad os da give ham lov til det, opgiv selv at leve dit kristenliv og lad Gud komme til.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen