Artikler

Lovprisning

Alt i mig lovprise Hans hellige navn, Ole Madsen

Salme 103:1
Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!

Alt hvad jeg siger, alt hvad jeg er, alt hvad jeg tænker, alt hvad jeg gør, lovprise Hans hellige havn.

Hvis dette er vort mål, så er det ikke noget at sige til, at vi prædiker med vort liv, at alt flyder over, at trætte bliver styrket, sultne bliver mættet, tørstige får slukket deres tørst.

Så er det ikke noget at sige til at det profetiske flyder ud af vort liv, mennesker bliver sat fri, mennesker bliver helbredte, ja listen er lang.

Salme 34:9
Smag og se, at Herren er god, salig den Mand, der lider på ham!

Har du ører at høre med? Råber jeg ikke højt nok?

Jesus siger, "kom og drik, kom og spis, kom at jeg må fylde dig med Mig og gøre dig viis".

2 Timoteus 3:15
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen på Kristus Jesus.

Bliver man ikke viis til frelse af dette budskab? Spreder dette sig ikke ud i alle aspekter af ens liv når først det får magt?

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen