Artikler

Løfterne

Løfterne og din situation
Af Ole Madsen

Jeg har levet et stormfuldt liv de sidste 20 år pga omstændigheder jeg ikke selv har kunnet klare, ude på oprørt hav, uden at vide om jeg var nær eller fjernt fra land, uden at vide om det var langt eller kort til sikker havn, og uden at vide hvilke retning jeg skulle sejle.

Men for nyelig bad jeg til Gud, og Han viste mig følgende:

Løfternes opfyldelse, ja løfterne, hvis jeg må gengive dem her som en person, er ligeglad med om din situation er svær, eller let, stor eller lille, mulig eller umulig, dette er slet ikke det fokus løfterne har.

Deres fokus er alene dette, at sendes som svar på bøn, dvs, at gå i opfyldelse for den der beder.

Løfterne har allerede fået deres JA og AMEN fra Jesus, Han er faktisk garant for opfyldelsen af alt hvad Han har lovet.

Så, bed og der skal gives dig, søg og du skal finde, bank på og der skal lukkes op for dig.

Bring løfterne til Gud, tilskriv Ham ære og magt til at opfylde alt hvad Han har lovet, bed, og spejd og vent på svaret.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen