Artikler

Kristi legeme

Hvorfor har vi brug for andre kristne?
Ole Madsen

Præd 4.12
v12 Den der er alene tvinges i knæ men to kan holde stand. Tretvundet snor brister ikke så let.

Tretvundet reb brister ikke så let, der er tre sammen, for Gud med. Den form for fællesskab brister ikke så let, ja godt nok kan man sige bølgerne kan slå sig imod skibet, og vi kan tro vi går under, men så lad os mindes at Jesus faktisk sov under den slags omstændigheder, han var ikke urolig, men tog det med ro, fuld forvisset om udgangens udkomme.

Den anden person i denne enhed kan være en bønneven, en der strider troens gode strid med dig, det kan være en i din familie, en ven, men det kan også være en ægtefælle, som står brast sammen med dig, og holder stand når bølgerne tordner løs.

Den tredje person i denne sammenhæng er Gud, og den over alt skyggende vigtige i dette fællesskab, ikke kun samlet, men også enkeltvis, for hvis en ikke kan høre Guds røst når det tordner løs, så måske kan den anden, men når det er sagt, så er der jo nok også andre medvandrere der iagttager os, og hører Guds røst og ser hvad der sker i vores liv, så de kan komme med et ord og en støttende skulder man kan læne sig op af.

Dette er også en kald fra Gud om at være din nærmeste (vor næstes) hyrde, dvs, du tager del i deres byrder og kampe som Gud nu lægger sig til rette, du er som i 1 Mos, 4.9 hvor der står: "skal jeg vogte min bror?" Svaret til det spørgsmål er jo alt afgørende for om din næste lykkes eller ikke, vi skal vogte vor næste, eller som der står: "min brors vogter.".

Ordsp. 10.21
v21 Den retfærdiges læber er hyrde for mange dumme dør af mangel på forstand.

Hvorfor dør de dumme af mangel på forstand? og hvilke forstand er der her tale om? Jo, konteksten i verset er, at de dumme er de der ikke er hyrde for mange, dem der ikke vil have med livet i Kristus at gøre, som rækker ud til syge og halte, lamme og folk der ikke selv kan finde ud af det.

Men måske når du rækker ud til en anden i menigheden, måske netop du derved bliver hjulpet selv ved de Ord Gud giver dig at tjene vedkommende med.

Præd. 11.1 taler også om at smidde sit brød på vandet, og at det skal nok komme tilbage til en selv igen, altså, dem der vandre andre, bliver selv vederkvæget, ja styrket derved.

Især Paulus var afhængig af de helliges bønner, og han bad også om at de kristne ville stå sammen med ham i bøn for ham, at Gud måtte være med og stadfæste Ordets forkyndelse. Men han måtte også have de helliges hjælp, så han ikke stod alene i kampen for menigheden og Guds værk med menigheden.

Også her ser vi, tretvundet snor brister ikke i hast, vi har Paulus, menighederne, og Gud.

Hvis du er født påny, så har du Gud, men hvem er din bønneven? Har du nogen der beder for dig og taler ind i dit liv hvad Gud gør levende?

Vi har alle brug for en bønneven, og en menighed hvor man kan ty til når man har brug for hjælp, og ja, også når andre har brug for den hjælp man selv kan bringe til menigheden. Vi er hinandens med-lemmer på Kristi Legeme, som er menigheden.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen