Artikler

Forjættelser

Opfyldelse af forjættelser og drømme del 2 - Ole Madsen

Markus 11.24
Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have fået det, så skal det ske eder.

Det er ikke så meget at vi skal øve de muskler vi har, som vi skal gøre brug af den relation vi har til Guds Ånd.

Det er faktisk det Jesus her opfordrer til, at vi ser at vi allerede har troens Ånd i os, ellers sker der jo ikke noget.

Hvor mange, hvis de vil være ærlige, oplever ikke at de ikke lever i tro, og der kommer ikke de resultater af deres liv med Gud som de kunne ønske?

Jeg tror dette her kan være en af årsagerne til, at ikke sker mere i folks liv end der gør.

Tro at i har fået det, så skal det ske jer.

Johannes 3.34 siger at Gud ikke giver Ånden efter mål, og hvis Helligånden er i os, så er troen også i os, Han er troen i os, og hvis Helligånden er i os, så kan vi også række ud efter det vi beder om i tro og tro vi har fået det, når blot Guds Ånd vejleder os til det vi skal bede om.

Folk håber for meget uden at tro, og hviler ikke nok på kendsgerninger, dette må laves om.

Johannes 3:34
Thi han, hvem Gud udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig ikke Ånden efter Mål.

Alt for mange ser på sig selv og siger, "jamen vi har bare ikke tro for det og det", men jeg siger jer, hvis Helligånden er i jer, har i alt tro, det er blot at give Ham lov til at virke det i jer. Bed om at det må ske, at Helligånden må virke troen, og i skal opleve, at det i higer efter skal blive til svar på bøn.

I Markus 11.22 siger det, "hav tro til Gud", men i grundteksten står der, "hav Guds tro".

Siger dette ikke at vi skal have denne tro, og den skal være virksom i os? Hvis den ikke er virksom i dig, så hig efter det i bøn, at det må være virkeligt, så skal du opleve, at de forjættelser og drømme Gud har lagt på dit hjerte vil gå i opfyldelse, dersom du jager efter deres opfyldelse.

Tro at i har fået det, så skal det ske jer.

Amplified Bible siger i Hebræerne 11.1:

Heb 11.1 AMP
Tro er forvisningen om (beviset på, bekræftigelsen på) det vi håber på (Guddommeligt garanteret), og beviset på det vi ikke ser.

Nu er vi tilbage til det med at hvile på kendsgerninger, hvilket også, tror jeg, er årsagen til at mange ikke oplever at blive helbredte for deres sygdomme hvis de ikke hviler på disse.

Guds Ånd vidner med vor ånd det vi skal bede om, om tingenes faktiske tilstand.

Tro at i har fået det, så skal det ske jer.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen