Artikler

Forjættelser

Et Kongebarn, og hva så? Ole Madsen

2 Korinterne 1:20
Thi så mange, som Guds Forjættelser ere, i ham have de deres Ja; derfor få de også ved ham deres Amen, Gud til Ære ved os.

Når man er kongebarn, følger der mægtige forjættelser med, til et liv hvor Gud er med, så som, "alt hvad vi sætter os for, får vi lykke til," (5 Mosebog 29:9), "Hver Plet, eders Fodsål betræder, skal tilhøre eder" (5 Mosebog 11:24), dersom det kommer fra Herren de ting vi begiver os i gang med.

Ser vi på 5 Mosebog 28.1-14 ser vi også hvad Gud ønsker der skal følge os, når vi lever i lydighed imod Ham.

Men hvis du ikke ved at Gud tilbyder dig alle disse skønne ting, så vil du nok heller ikke bede om deres opfyldelse, og det at være et barn af Gud betyder at Han flytter ind og gør store ting, om vi beder Ham om det, læs selv bibelen, studer personerne i bibelen, som er der til vor læring, og tag det du ser med i bøn til Gud.

Efeserne 3:20
Men ham, som formår over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstå, efter den Magt, som er virksom i os,

Det første og det største vi må bede om, er at blive forvandlet til lighed med Kristus, og gjort klar til himmelen så vi er klar den dag vi skal herfra, men så er der jo også alle de ting imellem fødsel og død, som har med alt hvad vi gør, hvad vi er, hvad vi tænker, hvad vi siger, hvem vi er, på jobbet, i hjemmet, i kirken, ja alle ting ønsker Gud at velsigne og være med i, det lyder da til at der er nok at bede om og takke for, hvis du spørger mig.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen