Artikler

Evangelisk tjeneste

Kaldet til evangeliets tjeneste i en coronatid, Ole Madsen

2 Korinterne 5:18
Men alt dette er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste,

Det er næsten mærkbart, dette mørke som er i kirken i Danmark, næsten som om at alle er lullet i søvn, som Jesus profeterede med lignelsen om de 10 brudejomfruer der alle sov.

Mange beder om vækkelse, men ingen gør noget, eller så er der da noget jeg er gået glip af, det kan da være.

I disse tider hvor kirken er tvunget online, burde være en tid til overvejelse om der ikke er mere man kan gøre, mange af os har jo fået mere tid som vi kunne bruge på Herren, så hvad vil jeg foreslå?

Jo marchordren til at bringe evangeliet ud er stadig den samme, og hvis man har mere tid, hvorfor så ikke bruge denne tid til at nå mennesker?

Hvorfor ikke lave en traktat selv, eller købe nogle at dele ud i ens by hvor man bor? Der er sikkert mange der ikke kender bibelen og ikke har hørt at Jesus kom for at forlige verden med sig ved Hans død på korset.

Vi vil gerne have vækkelse, men vi vil ikke gøre noget, vi vil hellere have at Gud bare kommer med et besøg til alle kirkerne uden at noget er sket som forløber for dette.

Jeg husker ikke hvor det står, men der står om den tjener der findes, når Jesus kommer for at hente menigheden, er trofast i at give menigheden den rette kost til rette tid, skal belønnes eller være salig, men spørgsmålet er så om os andre, skal Han finde os som i arbejde eller arbejdsløse?

Hvis vi har tid, hvorfor bruger vi den så ikke på Guds rige? Hvis vi skal stå til regnskab for vores liv, hvorfor lever vi så ikke som dem der en dag skal dømmes, måles og vejes, af Gud?

Man kan sagtens gå ud med flere fra kirken og tage et område af gangen, man kan godt putte en traktat ind i postkasser, folk ønsker nok alligevel ikke kontakt af fremmede.

Jesus siger gå ud på stræder og gader , Luk 14.21. Hørte du efter? Han sagde: "GÅ".

Altså ikke, "bliv hjemme i den varme lejlighed eller hus", og undskyldningen: "Det føler jeg mig ikke rigtigt kaldet til det her, jo du er, du er kaldet til forligelsestjenesten, at pege hen på Jesus, om det så er at aflevere en traktat, eller lave en hjemmeside, lave artikler, invitere til bibelstudie eller andet, så lyder befalingen: GÅ.

Invitationen har lydt, vil du gå?

Må jeg opmuntre dig pastor? Send arbejderne ud, og gå selv med.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen