Artikler

Enhed

Enhed i en mur omkring - Ole Madsen

Ez 1.12
...hvor Ånden vilde have dem hen gik de; de vendte sig ikke, når de gik.

Noget der ligger Gud på hjertet er dette, at hele menigheden må bevæge sig som eet legeme, faste, sammentømrede, kampklare og rubuste, uden vaklen i gelederne.

Gud ønsker at have en rubust mur omkring menigheden, af folk der kan tage slagene, der kan stå fast, der kan beskytte resten af menigheden, som måske ikke helt er lige så rubuste.

Når man ser en skov, hvor de ydre træer er mere rubuste end dem inde i midten, fordi de har tålt vejr og vind, så er det også et godt billede på menigheden.

De gamle, de prøvede står vagt ude i yderkredsen, og holder vagt.

Men der er jo også det ved det, at Gud ønsker at dem inde i midten skal bevæge sig ud imod ydergrænsen af kredsen, og selv være med til at stå samlet fast.

Gud ønsker os derhen hvor vi i Åndens enhed bevæges samlet, og står fast, ikke i vores egen kraft, men i Åndens kraft.

Denne menighed har mere end bare styrke til at passe på dem der er i menigheden, men også styrke i fælles indsats når det angår at arbejde i menigheden.

Alle tænker på hinanden når alle er i denne enhed. Er der behov, så enten beder man for hinanden eller hjælper til på anden måde så det kan lykkes at disse behov bliver ført til fuldendelse.

Ligesom i den første menighed.

Gud, bind os sådan sammen, i enhed i Ånden, at vi bevæges samlet, faste, og tjener den ene Herre Jesus Kristus.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen