Artikler

Endetiden

005 Det store frafald, Peter Hvidtved Larsen - Endetiden - Præiken

Udtrykket “Det Store Frafald” bruges hyppigt i visse kristne kredse

- dels som kæphest indenfor de menigheder, der er sådan lidt i periferien af kristenheden, de tenderende sekteriske (så kan deres ledere jo beholde dem sådan lidt for sig selv)

- dels af løsgængere, der ønsker at retfærdiggøre deres manglende evne til at indgå i menighedssammenhæng (fordi ALLE menighederne er jo frafaldne).

Men også andre, som ofte betragtes som sådan lidt aparte og ud til bens af deres medsøskende, finder trøst i et sådant udsagn (så har man jo altid en undskyldning for at være negativ og vantro overfor alle end ens egne)

Frafaldslæren falder også indenfor det samme narrativ, som dyrkes af dem, der mener, at menigheden skal igennem Den Store Trængsel, og konsoliderer deres claim om at være en slags lille udvalgte martyrskare, de trofaste som går gennem alt for Herren, og hermed har gjort sig fortjent til det kongelige præstedømme.

Udtrykket "Det Store Frafald" findes ikke i Bibelen men er netop en sammenblanding af "Den Store Trængsel" i Åb.7.13 og "Frafaldet" i 2.Tess.2.3:

“Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først må jo FRAFALDET komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn..." (2.Tess.2.3)

Hvad er det for et frafald, Paulus taler om her? Han taler om FRAFALDET i bestemt form, som om han refererer til en tidligere omtale af begrebet. Han går ud fra, at læseren er introduceret til det og fuldt klar over, hvad dét frafald består i. “Først må JO frafaldet komme” Han taler om det som en selvfølgelighed.

Det interessante er, at han ikke umiddelbart tidligere har beskrevet noget frafald, og alligevel går han ud fra, at læseren har et forhåndskendskab til det.

Men Skriften taler faktisk om et frafald, som skal komme i den sidste tid.

Jesus indleder sin store eskatologi i Matt.24 med næsten de samme ord som Paulus i 2.Tess.2,3:

”…SE TIL, AT INGEN FØRER JER VILD!” (Matt.24.4)

Og i Matt.24.10 fortæller Han om dét frafald, som Paulus refererer til:

“Da skal mange FALDE FRA...”

Da vi ved, at Jesus intet talte til den kristne menighed, og at alt hvad Han sagde var til jøderne, må hele Matt.24 være henvendt til dem. Nærmere bestemt til Israels rest i Den Store Trængsel, både de første 3,5 år og de sidste 3,5 år.

DA skal “…FRAFALDET komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud." (2.Tess.2.4)

Dette korresponderer med Matt.24.15:

“Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det!”

Og i vers 21:

“…da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.”

Jesus taler her om profeten Daniel, som også nævner dette frafald, som skal forekomme under Den Store Trængsel:

“Nogle af hans hærstyrker tager opstilling og vanhelliger helligdommen, den faste borg; de afskaffer det daglige offer og opstiller Ødelæggelsens Vederstyggelighed. Dem, der har handlet ugudeligt mod pagten, bringer han til FRAFALD med smiger.” (Dan.11.31-32)

Det er hermed klart, at 2.Tess.2,3-4 handler om jødernes frafald fra Guds pagt og den deraf følgende antagelse af Antikrist, lovløshedens menneske og fortabelsens Søn, i den 70. åruge for Israel, siden de to begivenheder nævnes i SAMMENHÆNG.

Dette har altså INTET med den kristne menighed at gøre.

Der har i øvrigt altid været større eller mindre frafald i den kristne menighed, og værst var det vel under den Katolske kirkes herredømme, hvor Guds Ord var lagt i lænker. Jeg tænker, der er lang vej til sådanne tilstande og tvivler på, at Satan får held til at forføre menigheden i samme grad igen FØR bortrykkelsen, for DA var der da tale om det største frafald nogensinde i Guds kirke.

Så kære kristne ven; du behøver ikke gå og være så nervøs for, om du nu bliver revet med i afgrunden af det enorme, uundgåelige kristne frafald og sammenbrud, og at du, efter at du med nød og næppe har overlevet dét, så skal torteres og dræbes gennem hele Den Store Trængsel - for derefter at skulle i Skærsilden og tugtes og brændes i nogle århundreder eller årtusinder, før du så endelig - hvis der da er mere tilbage af dig - kan slæbe dig frem foran Guds trone for at få det sidste gok i nødden og blive kastet i ildsøen for en sikkerheds skyld.

Nej, du kan frimodigt se opad og fremad i fuld forventning om, at Herren snart kommer og henter dig, og så kan du trøste dine søskende med disse ord i stedet. Amen.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen