Artikler

Bøn

024 Slå ring om Guds spydsspidser - Ole Madsen - Artikel

1 Korinterne 7:7
Jeg ønsker dog, at alle Mennesker måtte være, som jeg selv er; men hver har sin egen Nådegave fra Gud, den ene så, den anden så.

Hvis vi tænker, at det kun er de kristne Gud giver nådegaver, så tror jeg vi tager fejl. Vi har alle vore talenter og gaver fra Gud. Lige fra fødslen har Gud lagt noget ned i os, som kommer fra Ham, Han er helt bogstaveligt vor begynder og ønsker også at være vor fuldender.

Men hvor Guds formål er, så vækker det også fjendens interesse for disse, for at stjæle den tilbedelse som var tiltænkt Gud.

Guds formål med de gaver Han giver os er følgende beskrevet i salme 103:

Salme 103:1
Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!

Kan i nu se hvorfor fjenden er så interesseret i mennesker? han er ude efter deres tilbedelse, en tilbedelse som kun tilkommer Gud, for Gud er deres skaber, og giver af den gave der er i dem.

Det kan være som jeg siger, slå ring om spydsspidserne, at jeg kun tænker på de meget talentfulde, men nej, alle har potentiale for at gå hele vejen med de nådegaver som de har, og udøve indflydelse til overvældende mange mennesker, deres virkefelt er ikke begrænset men uendelig hvis det er det de vil.

Mat 20.26-27
Således skal det ikke være iblandt eder; men den, som vil blive stor iblandt eder, han skal være eders Tjener; og den, som vil være den ypperste iblandt eder, han skal være eders Træl.

Jesus siger: "men den, som vil....", altså alle har potentiale for at gå hele vejen, når blot de er villige til at betale prisen der følger med til den gernings udbredelse. Jesus taler naturligvis til de kristne i disse vers, men overgivet Gud kan alt lade sig gøre.

Kan du høre det Jesus siger? Dette er Jesu vilje, men når man tænker på at fjenden bare efterligner Jesus og stjæler hvad der er hans, så er det let at forstå at fjenden også er interesseret i ikketroende, for at vinde dem så de kan tilbede ham.

Så når jeg siger: "Slå ring om Guds spydsspidser", så taler jeg om både ikke troende (med deres gaver fra Gud), og de kristne som virker i deres kald og gaver fra Gud.

Så hav øjnene åbne for både ikketroende og kristne som er blevet givet gaver fra Gud. Når vi ved at både Gud og fjenden er interesseret i mennesker, så ved vi også at der er en opgave for os at være med i det arbejde i bøn, at vinde disse mennesker.

Det ultimative formål med os mennesker er at vi skal være en lovprisning af Gud, et banner for vor Gud, som peger hen på Jesus, som vor skaber og Herrer.

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen