Andagter

Oswald Chambers
Alt for ham

FORORD

ALT FOR HAM bygger på andagter, Oswald Chambers holdt for eleverne på Bible Training College, Clapham, England, i tiden 1911-15. Efter Chambers død i 1917 blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til verden. My Utmost for His Hightest, som er den engelske titel, blev udgivet for første gang i 1927.

ALT FOR HAM udkom på dansk i 1936 og er blevet genoptrykt i 1937 og 1949 i en revideret udgave. Der er således gået 55 år til denne fjerde udgave.

Oswald Chambers citerede i sine andagter for det meste fra datidens mest brugte engelske Bibel, King James Version (KJV). I den danske oversættelse er citaterne fra den autoriserede Bibel fra 1992, medmindre andet er angivet. I de få tilfælde hvor forfatterens pointe ville gå tabt ved brug af 1992-oversættelsen, er der citeret fra den tidligere autoriserede oversættelse (gl. overs.) eller citatet er oversat direkte fra KVJ eller RV (Revised Version).

Denne nye udgave er blevet nænsomt bearbejdet til et nutidigt dansk – uden at den har mistet sit klassiske præg.Januar
Febuar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Tilladelse givet af Scandinavia Publishing House


 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links