Andagter

Oswald Chambers
Alt for ham

December 26

AT VANDRE I LYSET
“Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, ... Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd.” (l. Joh. 1,7)

At forveksle bevidst frihed fra synd med frigørelse fra synd ved forsoningen er en stor vildfarelse. Ingen ved, hvad synd er, før han bliver født på ny. Synd er det, som Jesus mødte på Golgata. Beviset for, at jeg er frigjort fra synd, er, at jeg kender syndens sande natur i mig. Det kræver Jesu Kristi forsonings hele rækkevidde, sagt med andre ord: indpodningen af hans absolutte fuldkommenhed, - at få et menneske til at fatte, hvad synd er.

Helligånden virkeliggør forsoningen for os på både det bevidste og det underbevidste område, og det er først, når vi får tag i Åndens mageløse kraft i os, at vi forstår betydningen af ordene i 1. Joh. 1,7: “Jesu Kristi blod renser os fra al synd.” Dette hentyder ikke blot til bevidst synd, men til den forfærdende dybe forståelse af synd, som kun Helligånden i mig kender.

Hvis jeg vandrer i lyset, ligesom Gud er i lyset, ikke i lyset af min samvittighed, men i Guds lys, - hvis jeg vandrer der, uden at noget er gemt af vejen, så kommer den forbavsende åbenbaring: Jesu blod renser mig fra al synd, så at Gud den almægtige ikke har noget at bebrejde mig for.

I min bevidsthed virker lyset med en skarp, svidende erkendelse af, hvad synd er. Guds kærlighed virkende i mig får mig til med Helligåndens had at hade alt, hvad der ikke stemmer overens med Guds hellighed. At vandre i lyset betyder, at alt, hvad der er af mørke, driver mig tættere ind til lysets midtpunkt.
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links