Andagter

Oswald Chambers
Alt for ham

Maj 25

RETTEN TIL SELV AT VÆLGE
“Vil du til venstre, går jeg til højre, og vil du til højre, går jeg til venstre.” (1. Mos. 13,9)

Når du begynder at leve livet i tro på Gud, vil henrivende og strålende udsyn åbne sig for dig, og disse ting tilkommer dig med rette; men hvis du lever troens liv, vil du bruge din ret til at give afkald på dine rettigheder og lade Gud vælge for dig.

Gud lader dig somme tider komme til et prøvested, hvor det ville være både ret og rimeligt at tage dit eget velfærd i betragtning, hvis du ikke levede et liv i tro; men lever du i tro, vil du med glæde give afkald på din ret og overlade til Gud at vælge for dig. Det er den disciplin, hvorved det naturlige forvandles til det åndelige ved lydighed mod Guds røst.

Hvis din ret bliver gjort til det ledende i livet, vil din åndelige indsigt sløves. Den værste fjende af livet i tro på Gud er ikke synd, men det gode, som ikke er godt nok. Det gode er altid det bedstes fjende.

Det kunne synes at være den klogeste ting i verden for Abraham at vælge. Det var hans ret, og folk rundt om ville regne ham for en tåbe, fordi han ikke valgte. Mange af os kommer ikke åndeligt videre, fordi vi foretrækker at vælge, hvad der er vores ret, i stedet for at overlade til Gud at vælge for os. Vi må lære at vandre efter den regel, at vi fæster blikket på Gud. “Du skal vandre for mit ansigt.”
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links