Andagter

Oswald Chambers
Alt for ham

Maj 20

ÅNDELIGT MANDSMOD
“Ved at holde ud skal I vinde jeres liv.” (Luk. 21,19)

Når et menneske bliver født på ny, er der i den første tid ikke den samme robusthed over hans tanker og logik som før. Vi skal lade det nye liv komme til udtryk, vi skal udvikle Kristi sindelag. “Vind din sjæl ved udholdenhed.” Mange af os foretrækker at blive stående på tærskelen til kristenlivet i stedet for at gå videre og bygge sjælen op i overensstemmelse med det nye liv, Gud har lagt ind i os. Vi kommer galt af sted, fordi vi er uvidende om, hvordan vi er skabt; vi skyder skylden for mange ting på Djævelen i stedet for på vores egen ustadige natur. Tænk på, hvordan vi kan være, når vi bliver vrede!

Der er visse ting, vi ikke skal bede angående - humørsvingninger for eksempel. Dårligt humør kureres ikke ved bøn, det skal sparkes væk. Dårligt humør har næsten altid sin rod i noget fysisk snarere end åndeligt.

Det koster vedvarende anstrengelse ikke at lytte til de humørsvingninger, der kommer fra noget fysisk; men giv aldrig efter for dem. Vi må tage os selv i nakken og ryste os, så vil vi opdage, at vi kan gøre det, som vi sagde, vi ikke kunne. Forbandelsen over de fl este af os er, at vi ikke vil.

Kristenlivet drejer sig om at have vedvarende, åndeligt mandsmod.
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links