Andagter

Oswald Chambers
Alt for ham

Maj 17

HANS HIMMELFART OG VORES FORENING MED HAM
“Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen.” (Luk. 24,51)

Vi har ingen erfaringer, der svarer til begivenhederne i Jesu liv efter forklarelsen på bjerget. Fra den stund af var hans liv helt igennem stedfortrædende. Indtil forklarelsen på bjerget havde han vist os et normalt, fuldkomment menneskeliv; men fra forklarelsen af - Getsemane, korset, opstandelsen - er det alt sammen ukendt for os.

Hans kors er den dør, hvorigennem ethvert menneske kan komme ind i livet med Gud; ved sin opstandelse har han vundet retten til at give evigt liv til enhver; og ved sin himmelfart stiger han op til himlen og holder døren åben for menneskeheden.

På himmelfartsbjerget blev forklarelsen fuldkommen. Hvis Jesus var steget til himmels fra forklarelsens bjerg, ville han være taget af sted alene; så ville han ikke have været andet for os end en strålende skikkelse. Men han vendte ryggen til herligheden og kom ned fra bjerget for at gøre sig til ét med den faldne menneskehed.

Himmelfarten er fuldbyrdelsen af forklarelsen. Da drog Jesus tilbage til sin oprindelige herlighed; men han kom ikke tilbage blot som Guds Søn, han kom tilbage til Gud som Menneskesønnen så vel som Guds Søn. Der er nu fri adgang lige til Guds trone for enhver ved Menneskesønnens himmelfart.

Som Menneskesøn begrænsede Jesus frivilligt sin almagt, allestedsnærværelse og alvidenhed. Nu er de hans i fuld og ubetinget kraft. Som Menneskesøn har Jesus Kristus al magten ved Guds trone. Han er Kongen over alle konger fra sin himmelfartsdag og indtil nu.
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links