Andagter

Oswald Chambers
Alt for ham

Maj 10

TAG INITIATIVET
“Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd“ (2. Pet. 1,5)

Udtrykket “at føje til” viser, at der er noget, vi skal gøre. Vi står i fare for at glemme, at vi ikke kan gøre, hvad Gud gør, og at Gud ikke vil gøre, hvad vi kan gøre. Vi kan ikke frelse og helliggøre os selv, det gør Gud; men Gud vil ikke give os gode vaner, han vil ikke give os karakter, han vil ikke få os til at vandre ret. Det må vi alt sammen gøre selv, vi må arbejde på den frelse, Gud har givet os.

At føje til betyder, at vi skal komme i vane med at gøre de ting, og det er i begyndelsen svært. At tage initiativet er at gøre en begyndelse, at lære sig selv den vej, man skal gå, og hvordan tingene skal gøres.

Vogt dig for tilbøjeligheden til at spørge om vej, når du udmærket kender den. Tag initiativet, hold op med at nøle og tag det første skridt. Vær beslutsom, når Gud taler. Du må handle omgående i tro på, hvad han siger, og lade være at ændre dine beslutninger. Hvis du tøver, når Gud siger, at du skal gøre en ting, tilsidesætter du Guds nåde.

Tag initiativet, gå i gang, tag skridtet nu med din vilje, gør det umuligt at gå tilbage. Brænd broerne bag dig: “Jeg vil skrive det brev” - “jeg vil betale den gæld.” Gør det sådan, at den ting ikke er til at komme udenom.

Vi må komme i vane med at lytte til Gud om alting, at fi nde ud af, hvad Gud siger. Hvis vi i en krisesituation, instinktivt vender os til Gud, da ved vi, at den vane er blevet dannet. Vi må tage initiativet der, hvor vi er, ikke, hvor vi ikke er.
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links