Andagter

Oswald Chambers
Alt for ham

Maj 5

DOMMEN OG KÆRLIGHEDEN
“For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus.” (1.Pet. 4,17)

En Herrens tjener må aldrig glemme, at frelsen er Guds ide, ikke menneskets; derfor er den et uudgrundeligt dyb. Frelse er Guds store tanke, langt mere end en oplevelse. Oplevelsen er blot en port, hvorigennem frelsen kommer ind i vores bevidste liv.

Du skal ikke forkynde oplevelsen; forkynd Guds store tanke, der ligger bag. Når vi prædiker, forklarer vi ikke, hvordan mennesket kan blive frelst fra helvede og blive moralsk og rent; vi kommer med godt nyt om Gud.

I Jesu Kristi undervisning kommer dommens element altid med, det er tegnet på Guds kærlighed. Du skal aldrig holde med en sjæl, der fi nder det svært at nå til Gud; fejlen ligger ikke hos Gud. Det er ikke vores opgave at fi nde ud af, hvorfor det er så svært, men at fremstille Guds sandhed således, at Guds Ånd vil vise, hvad der er galt. Den store, afgørende prøve for en prædiken er, om den bringer alle til dommen. Guds Ånd fi nder hen til hver enkelt, der lytter.

Hvis Jesus nogensinde havde givet os en befaling, han ikke kunne sætte os i stand til at opfylde, ville han være en løgner; og hvis vi gør vores manglende evner til en hindring for lydighed, betyder det, at vi vil fortælle Gud, at der er noget, han ikke har regnet med.

Hver trevl af selvtillid må ved Guds kraft overgives til døden. Fuldstændig svaghed og afhængighed vil altid give Guds Ånd anledning til at åbenbare sin kraft.
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links