Er Jesus din Herre?

Af Ole Madsen

Kol 2:6 6 Derfor, ligesom I have modtaget Kristus Jesus, Herren, så vandrer i ham,

Når vi tror på Jesus, så er der nogle ting der følger naturligt med, ligesom vi fødes ind i verdenen til at tilhøre vores forældre, så fødes vi også ind i Guds rige for at tilhøre Jesus.

Rom 10:9 9 Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i dit Hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst.

At tro på Jesus og have ham som Herre følges ad, hvis man ellers vil acceptere bibelens budskab, vi er købte med en pris, Jesu blod, så vi kan ikke leve som for os selv mere.

Kol 3:2-4 2 Tragter efter det, som er oventil, ikke efter det, som er på Jorden. 3 Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Når Kristus, vort Liv, åbenbares, da skulle også I åbenbares med ham i Herlighed.

Paulus formaner her de kristne i Kolosenserne til at tragte efter det der hører himmelen til, altså at leve deres liv, for det er ikke automatisk, hvis man ikke vil se ind i Guds Ord og gøre efter det, så står man alene på det punkt, og på dommens dag vil det blive afsløret hvor man var lydig og hvor man ikke var.

Hvis vi har modtaget Jesus som Herre, så må vi leve vort liv i ham.

1 Joh 3:16 16 Derpå kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; også vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.

Prisen er betalt, så derfor tilhører vi med vores vilje en anden, Jesu vilje har opslugt vores så at sige, dvs det han vil, må vi leve i, må vi adlyde.

Vi må som salmisten siger det, lære at tælle vore dage så vi fatter visdom (Sal 90.12), og hvorfor det? Jo, vores liv går stærkt, før vi ved af det er vi gamle.

Jak 4:14 14 I, som ikke vide, hvad der skal ske i Morgen; thi hvordan er eders Liv? I ere jo en Damp, som er til Syne en liden Tid, men derefter forsvinder;

Vi må leve som for Gud, så vores liv gælder i det store regnskab, som skal gøres op på dommens dag.

1 Kor 7:17 17 Kun vandre enhver således, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham; og således forordner jeg i alle Menighederne.

Vi kan her og nu finde Guds vilje og leve i den, Gud er ikke den der holder det skjult, hvis vi ikke kender den, må vi med tålmodighed begive os Gud i møde, ved at lære hvordan man kender hans vilje og hvordan han virker den i os, for Gud fører os ind i hans vilje et skridt ad gangen.


 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links